Propozice Tandem Tour 2015 - turnaj jednotlivců

Tour se koná od dubna do října na vybraných spolupracujících hřištích. Je to 18 hřišť: Dýšina, Mladá Boleslav, Zbraslav, Karlštejn, Podbořánky, Terezín, Alfrédov, Líšnice, Mstětice, Barbora, Poděbrady, Ještěd, Konopiště, Sokolov a Kynžvart, a z Moravy Kaskáda a Kořenec. K těmto navíc přibude hřiště finálové, což bude letos Kunětická hora.

Hrát se bude i letos ve třech kategoriích (pracovně jsem je nazval Elite, Medium a Start). Úroveň a kvalita hráčů se již ale posunula tak, že bylo třeba učinit změnu právě v rozdělení kategorií tak, aby tyto byly vyrovnané a měly přibližně stejný počet hráčů. Nakonec se tedy bude hrát následovně: HCP 0–15, HCP 15,1–25 a HCP 25,1–54. Poslední dvě kategorie na stablefordové body, jak tomu bylo dosud. Kategorie „Elite“ tedy HCP 0–15, se bude hrát na rány s odpočtem. Tudíž např. hráč s HCP 12,2 zahraje třeba 87 ran, odečteme mu HCP, tedy 12, bude mu zapsán výsledek 75! Při shodném čísle u více hráčů bude rozhodovat lepších posledních 9 jamek, pak 6,3 a nakonec nižší HCP. Dle tohoto kritéria budou vyhlašovány jednotlivé turnaje.

Celkový žebříček – v kategorii 0-15 HCP bude vítězi přiděleno 15 bodů, druhému 14 až po patnáctého v pořadí, který získá 1 bod. Jen ve finále s koeficientem 1,5 kde vítěz získá 22,5 bodu a patnáctý v pořadí 1,5 bodu atd.

Do celkového žebříčku se započítává vždy nejlepší výsledek z každého bloku - sloupce, kde jsou v každém z nich 4 hry – možností. Těchto sloupců je 7 a do celkového žebříčku se bude započítávat nejlepších 6 z nich. Znamená to, že jeden ze sloupců - bloku hřišť nemusí hráč vůbec absolvovat. Pokud někdo bude mít účast jen v 6 blocích (skupin hřišť) viz. výsledkový servis, má započten výsledek z 6 bloků - hřisť. Každý má možnost zahrát si do každého sloupce opakovaně několikrát, tedy 4x. Znamená to, 7 sloupců po 4 hrách, tedy celkem 28 možností – turnajů. Je tedy pouze na Vás, kolik výsledků si započtete do celkového žebříčku, byť 6 výsledků je ideální stav.

Abychom udrželi více hráčů ve hře o vítězství až do finálového kola, bonusovými body se bude šetřit. Tudíž za účast body nebudou, jen za nearest the pin + 2 body do žebříčku. Dále namísto hráče měsíce bude letos rozdělení na jaro, léto a podzim. Takže se nebudou již přidělovat za každý měsíc, ale jen 3x za celou sezónu. Tyto také nebudou v tak štědré podobě jako dosud, ale jen 5, 4, 3, 2 a 1 bod. Tedy body získá pouze prvních 5 hráčů z jara, léta, podzimu a pak také z turnaje v pattování. Turnaje budou rozděleny následně: jaro = duben a květen, léto = červen, červenec a srpen a podzim turnaje konané v září a říjnu.

Navíc jsou připraveny dva „tripy“, tedy dvoudenní zájezdy se dvěma turnaji (vždy sobota + neděle) aby si nemuseli hráči čerpat dovolenou. Ukázalo se na zájezdu v Maďarsku, že se hráči lépe poznávají, mají čas po hře posedět a nechvátat hned domů jako z jednotlivých turnajů, tedy jen pozitiva. Připravili jsme jako vloni Kaskádu + Kořenec na 15. a 16. 8. a také na západě Čech Sokolov + Kynžvart na 11. a 12. 7. Jsou to oba prázdninové termíny, je volnější doprava, lze plánovat s dalším pobytem či jako součást dovolené apod. Mezi těmito termíny vychází měsíc volno – právě na dovolenou. Nakonec turnajů je proti předešlým letům (48) letos jen polovina, takže jdou lépe obsáhnout. Jde pouze o správné plánování. Turnajový kalendář byl sestavován právě s ohledem na uvedené okolnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že turnajů je jen polovina, přesto se do finále kvalifikuje stejný počet hráčů jako v minulosti. Tedy z I. a II. kategorie po 25 hráčích a 15 hráčů ze III. kategorie, včetně hráčů jara, léta, podzimu i vítěze turnaje v pattování.

Novinkou bude cena hole in one – podrobnosti opět v rubrice o co hrajeme, aby hráč neodešel po takovém to úderu s prázdnou!

Finále bude opět s koeficientem 1,5 tak, aby náboj a možnost měnit pořadí byl zachován do poslední chvíle. Uskutečníme jej však o něco dříve, abychom poté mohli ještě vycestovat za golfem mimo ČR. V roce 2014 to bylo Bükfördo v Maďarsku a setkalo se s pozitivním ohlasem. Letos tedy připravujeme Slovinsko - upřesním v rubrice „o co hrajeme“.

Startovní listiny: chceme si zachovat možnost sestavovat je dle kategorií, tedy vyhnout se „spřáteleným“ flajtům, kde spolu hrají celé rodiny, pracovní kolektivy apod.. Zkušenosti a podněty na tuto skutečnost máme hojné. Navíc takto se poznávají hráči mezi sebou a vyrovnanost jednotlivých hráčů v každém flajtu přináší stálé napětí a vetší soutěživost. Pouze v ojedinělých případech lze vyhovět dvojicím. Věříme a doufáme, že tuto skutečnost většina z Vás ocení, jelikož odpadnou různá podezření a spekulace, jak jsme toho svědky na jiných turnajích. Navíc chceme startovat dle HCP a jednotlivých kategorií tak, aby po skončení dané kategorie mohlo proběhnout ihned vyhlášení výsledků a hráči nemuseli čekat na odehrání další kategorie. Pokud někdo bude chtít startovat později, vyhovíme, ale ztrácí nárok na cenu z daného dne, ovšem výsledek do celkového žebříčku mu započten bude. Jak vidíte, děláme to především s ohledem na Vás – hráče!

Upozornění: hráčům v turnaji není povoleno použití buggy Cart - pouze na základě předloženého doporučení lékařem a po odsouhlasení pořadatelem turnaje. Naopak je povoleno používání měřících zařízení.

Prostě „Vy a já“ tvoříme Tandem, a jedině společně dosáhneme na pohodovou tour, kde strávíme společně několik krásných relaxačních dnů s oblíbeným golfem.

Vyhlášení: na každém turnaji ihned po jeho skončení budou předány ceny. Pokud nebude hráč přítomen vyhlášení, ztrácí na cenu nárok a tu získává další hráč v pořadí. Organizátoři si vyhrazují právo redukce cen při menším počtu než 10 hráčů v jednotlivé kategorii.

Celkové vyhlášení: k předání cen budou pozváni hráči, kteří budou mít dle postavení v žebříčku nárok na cenu, společně s obchodními partnery.

Každý hráč si cenu vybírá sám dle svého uvážení. Odměnou pro všechny pozvané bude i občerstvení. Seznam věcných cen najdete v rubrice „o co hrajeme“. Těšíme se na viděnou.

Produkce Tandem Tour: Milan Ságner